Ministrantami w naszej parafii są następujące osoby:

- Wieczorek Tomasz (a.) (szef)

- Kwiecień Rafał (l.) (z-ca szefa)

- Brzezina Łukasz (l.) (z-ca szefa)

- Duda Sebastian (l.)

- Misiak Jakub (l.)

- Garbacz Krystian (ms.)

- Pilis Błażej (mm.)

- Ratka Mateusz (mm.)

- Kraus Maksymilian (mm.)

- Kałka Paweł (mm.)

- Kałka Jan (mm.)

- Koj Paweł (mm.)

- Stasiowski Krzysztof (mm.)

LEGENDA:

(a.) - Animator

(l.) - lektor

(ms.) - starszy ministrant

(mm.) - młodszy ministrant