Logowanie

Śluby i pogrzeby

Pogrzeb
Środa, 22 stycznia 2020 r.
Godz. 11:00.

  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK

Ministrantami w naszej parafii są następujące osoby:

- Wieczorek Tomasz (a.) (szef)

- Brzezina Łukasz (kan. an.) 

- Garbacz Krystian (ms.)

- Pilis Błażej (ms.)

- Miksik Szymon (mm.)

- Kraus Maksymilian (mm.)

- Kałka Paweł (mm.)

- Kałka Jan (mm.)

- Koj Paweł (mm.)

- Chodzidło Tomasz (mm.)

- Baus Kacper (kan.)

LEGENDA:

(a.) - Animator

(kan. an.) - kandydat na animatora

(l.) - lektor

(ms.) - starszy ministrant

(mm.) - młodszy ministrant

(kan.) - kandydat