Logowanie

Śluby i pogrzeby

Śluby:

 

Pogrzeby:

Ministrantami w naszej parafii są następujące osoby:

  • Karol Brzoza – animator, ceremoniarz;

  • Tomasz Wieczorek – animator;

  • Łukasz Brzezina – kandydat na animatora;

  • Krystian Garbacz – ministrant starszy;

  • Błażej Pilis – ministrant starszy;

  • Maksymilian Kraus – ministrant młodszy;

  • Tomasz Chodzidło  ministrant młodszy;
  • Kacper Baus  ministrant młodszy;

  • Piotr Rzepka – ministrant młodszy.