Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów z rodziną dnia 26.11.2016r (sobota). o godzinie 16:00 do naszej parafii św. Antoniego w Mikołowie, odbędzie się tam Dzień Św. Tarsycjusza. W tym dniu ministrantami zostaną ustanowieni:

Paweł Koj,

Jan Kałka,

Krzysztof Stasiowski.

Nie zapominajmy również o ustanowieniu ministrantów Słowa Bożego, a właściwie to na ministranta Słowa Bożego zostanie przyjęty:

Łukasz Brzezina.

Wszystkie wyżej wymienione osoby były obserwowane przez naszego Proboszcza Stanisława Szeja, oraz szefa ministrantów Tomasza Wieczorek