Logowanie

Śluby i pogrzeby

Pogrzeb
Środa, 22 stycznia 2020 r.
Godz. 11:00.

  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK
  • Grafika: DMAK

W naszej parafii jest obecnie 11-stu ministrantów. Mianowicie

Ministrantami w naszej parafii są następujące osoby:

- Wieczorek Tomasz (a.) (szef)

- Brzezina Łukasz (kan.an) (szef)

- Pilis Błażej (ms.)

- Garbacz Krystian (ms.)

- Kraus Maksymilian (mm.)

- Kałka Paweł (mm.)

- Kałka Jan (mm.)

- Koj Paweł (mm.)

- Chodzidło Tomasz (mm.)

- Miksik Szymon (mm.)

- Baus Kacper (kan.)

LEGENDA:

(a.) - Animator

(kan.an) - kandydat na animatora.

(l.) - lektor

(ms.) - ministrant starszy

(mm.) - młodszy ministrant

(kan.) - kandydat