Logowanie

Śluby i pogrzeby

Śluby:

 

Pogrzeby:

W naszej parafii jest obecnie 9 ministrantów.

Ministrantami w naszej parafii są następujące osoby:

- Brzoza Karol (a., c.)

- Wieczorek Tomasz (a.)

- Brzezina Łukasz (kan.an)

- Pilis Błażej (ms.)

- Garbacz Krystian (ms.)

- Kraus Maksymilian (mm.)

- Chodzidło Tomasz (mm.)

- Baus Kacper (mm.)

- Rzepka Piotr (mm.)

LEGENDA:

(c.) - ceremoniarz

(a.) - animator

(kan.an) - kandydat na animatora.

(ms.) - ministrant starszy

(mm.) - ministrant młodszy

(kan.) - kandydat