Logowanie

Śluby i pogrzeby

Śluby:

 

Pogrzeby:

Modlitwy przed i po służeniu

Okres zwykły

Modlitwa przed służbą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

Modlitwa po służbie

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Adwent

Modlitwa przed służbą

Panie, nasz Boże,
niech ta święta posługa pobudzi nasze serca do przygotowania dróg Synowi Twojemu,
abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości serca.

K: Oto Pan Bóg przyjdzie.
M: Z rzeczą Świętych k'nam przybędzie.

Modlitwa po służbie

Panie Jezu, który nam, tak bardzo niegodnym,
pozwoliłeś być blisko Ciebie, prosimy Cię, spraw,
abyśmy w codziennym życiu umieli iść Twoimi śladami,
świadcząc dobro innym.

K: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
M: Hosanna na wysokości.

Okres Bożego Narodzenia

Modlitwa przed służbą

Panie Jezu, który niegdyś przyszedłeś na świat w betlejemskiej stajence,
spraw, abyśmy godnie służyli przy Twoim ołtarzu,
gdzie każdego dnia rodzisz się pośród nas.

K: Słowo stało się Ciałem.
M: I zamieszkało między nami.

Modlitwa po służbie

Przeniknięci blaskiem tajemnicy Twojego narodzenia,
prosimy Cię Panie, pomóż na nieustannie składać u Twego żłóbka
dary naszych dobrych czynów.
K: Chwała na wysokości Bogu.
M: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli..

Wielki Post

Modlitwa przed służbą

Panie Jezu, w tym świętym czasie pokuty,
przystępujemy do służby przy Twoim ołtarzu,
spraw prosimy, niech on atak przemieni nasze serca,
aby się Tobie podobały.

K: Nawracajcie się.
M: I wierzcie w Ewangelię.

Modlitwa po służbie

Boże, nasz Dobry Ojcze, który zawsze nas szukasz,
a gdy schodzimy z drogi uczciwej jesteś gotowy darować nam to wszystko,
co złego uczyniliśmy, spraw,
abyśmy przez tę świętą posługę, całą duszą nawrócili się do Ciebie.

K: Któryś za nas cierpiał rany.
M: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Okres Wielkanocny

Modlitwa przed służbą

Panie Jezu, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszelkie zło,
spraw prosimy, abyśmy godnie służąc Tobie
nieśli bliźnim naszym radość Twojego Zwycięstwa.

K: Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja.
M: Prawdziwie z grobu powstał, Alleluja.

 

Modlitwa po służbie

Panie Jezu, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne i zawarłeś z nami Nowe Przymierze,
spraw prosimy, abyśmy jako twoi słudzy codziennie umierając dla grzechu,
żyli tylko dla Ciebie.

K: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Alleluja.
M: Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, Alleluja.

Modlitwy lektorów

Modlitwa lektora:

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoniach,
na ustach
Amen.

 

Przy ubieraniu alby:

O Boże, Panie mój,
oczyść moje serce
i okryj mnie szatą łaski,
abym obmyty krwią Baranka,
cieszył się radością zbawionych.
Amen.

 

Przy ubieraniu cingulum/pasa:

O Boże, Panie mój,
przepasz mnie pasem czystości
i silnej woli,
aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i świętości.
Amen.

 

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz,
Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb.
Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.
I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki.
Amen.