Zasady punktacji

 1. Obecność na obowiązkowej mszy św. niedzielnej: + 2 pkt.
 2. Nieobecność na obowiązkowej mszy św. niedzielnej: - 2 pkt.
 3. Obecność na obowiązkowej mszy św. w tygodniu: + 3 pkt.
 4. Nieobecność na obowiązkowej mszy św. w tygodniu: - 3 pkt.
 5. Dodatkowa obecność na "typowej" mszy: + 2 pkt.
 6. Dodatkowa obecność na "nietypowej" mszy(np. pogrzeby, śluby): + 5 pkt.
 7. Nieobecność na "nietypowej" mszy, pomimo zapowiedzenia swojej obecności: - 3 pkt.
 8. Obecność na adoracjach, wystawieniach, nabożeństwach(czwartki, niedziele + wieczne adoracje, Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, etc.): + 3 pkt.
 9. Nieobecność na adoracjach, wystawieniach, nabożeństwach(wg grup): - 3 pkt.
 10. Obecność na zbiórce: + 5 pkt.
 11. Nieobecność na zbiórce: - 5 pkt.
 12. Nieobecność usprawiedliwiona: 0 pkt.

 

Minimum punktowe na każdy miesiąc: 0 punktów

 

W/w punktacja jest punktacją testową i będzie mogła ulegać modyfikacjom. Data wprowadzenia punktacji: 3 lutego 2014 r., godzina 8:00

Ostatnia zmiana: 28 czerwca 2014 r.